Styre og hovedtillitsvalgte

Drammen

Her finner du oversikt over styremedlemmer i lokallaget og hovedtillitsvalgte i Drammen kommune. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Christian Evenshaug

Leder
profileicon

Hilde Slinger Sørli

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Tove Janne Blom

Medlem
profileicon

Britt Elisabeth Blomholt

Medlem
profileicon

Knut Olav Bråthen

Medlem
profileicon

Nina Cathrine Dahlen

Medlem
profileicon

Kristin Høibakk

Medlem
profileicon

Lena Mandal

Medlem
profileicon

Lars Båtnes Mikaelsen

Medlem
profileicon

Merete Lillian Røv

Medlem
profileicon

Nerid Haukeland Vedal

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Eivind Engedal

1. Varamedlem
profileicon

Leif Tangen

2. Varamedlem
profileicon

Randi Kristine Sønju

3. Varamedlem
profileicon

Line Johnsen

4. Varamedlem
profileicon

Bård Olav Gunnerud Håkonsen

5. Varamedlem
profileicon

Merete Lysebo Aass

6. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Knut Olav Bråthen

HTV-KS-K
profileicon

Kristin Høibakk

HTV-KS-K
profileicon

Rachel Lund

HTV-KS-K
profileicon

Lena Mandal

HTV-KS-K
profileicon

Anne Lill Hovde Mortensen

HTV-KS-K
profileicon

Nerid Haukeland Vedal

HTV-KS-K
profileicon

Paul Bentsen

HTV, Espira Torsbergskogen AS
profileicon

Anne Hermansen

HTV, Fylkesmannen i Oslo og Viken
profileicon

Hanna Lysaker

HTV, Vestre Viken HF
profileicon

Torill Sælen

HTV, Bufetat Region Sør