Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Børre Holen
Børre Holen

Leder

Avbildet: Kim Rune Sørensen
Kim Rune Sørensen

Nestleder

Avbildet: Grethe Hultgren
Grethe Hultgren

Medlem

Avbildet: Ingvild Lismoen
Ingvild Lismoen

Medlem

Avbildet: Kine Midtun
Kine Midtun

Medlem

Avbildet: Kent Roger Myhre
Kent Roger Myhre

Medlem

Avbildet: Karoline Viken
Karoline Viken

Medlem

Avbildet: Kristine Østrem
Kristine Østrem

Medlem

Avbildet: Gro Østvik
Gro Østvik

Medlem


Avbildet: Kaja Kjølen
Kaja Kjølen

1. varamedlem

Avbildet: Eirik André Hansen
Eirik André Hansen

2. varamedlem

Avbildet: Kari Hoff
Kari Hoff

3. varamedlem


Avbildet: Børre Holen
Børre Holen

HTV KS kommune

Avbildet: Kine Midtun
Kine Midtun

HTV KS kommune

Avbildet: Kim Rune Sørensen
Kim Rune Sørensen

HTV KS kommune

Avbildet: Kristine Østrem
Kristine Østrem

HTV KS kommune

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing
Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF

Avbildet: Hanna Lysaker
Hanna Lysaker

HTV, Vestre Viken HF