Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne Charlotte Bønøgård
Anne Charlotte Bønøgård

Leder

Avbildet: Nina Foss Andersen
Nina Foss Andersen

Nestleder

Avbildet: Liv Anne Jenssen
Liv Anne Jenssen

Medlem

Avbildet: Veronica Nordgaard
Veronica Nordgaard

Medlem

Avbildet: Elisabeth Leines Svarød
Elisabeth Leines Svarød

Medlem


Avbildet: Heidrun Østerbø
Heidrun Østerbø

1. varamedlem

Avbildet: Kirsten Louise Esmeralda Paulsen-Bjørge
Kirsten Louise Esmeralda Paulsen-Bjørge

2. varamedlem

Avbildet: Marielle Linnerud Gromholt
Marielle Linnerud Gromholt

3. varamedlem


Avbildet: Anne Charlotte Bønøgård
Anne Charlotte Bønøgård

HTV KS kommune