Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Tone Lindahl
Tone Lindahl

Leder

Avbildet: Marianne Rygg
Marianne Rygg

1. nestleder

Avbildet: Maria Dørdal
Maria Dørdal

1. varamedlem

Avbildet: Runar Tellefsen
Runar Tellefsen

2. varamedlem

Avbildet: Kai Braathen
Kai Braathen

3. varamedlem

Avbildet: Trude Ødegaard-Jensen
Trude Ødegaard-Jensen

4. varamedlem


Avbildet: Line Boseth Johansen
Line Boseth Johansen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Marianne Kjendlie Hvalvik
Marianne Kjendlie Hvalvik

Kontaktperson GSK

Avbildet: Geir Anders Kivle
Geir Anders Kivle

Kontaktperson VGO

Avbildet: Tatjana Solberg Jensen
Tatjana Solberg Jensen

Kontaktperson FAS

Avbildet: Turid Isnes
Turid Isnes

Kontaktperson ledere


Avbildet: Tone Lindahl
Tone Lindahl

HTV KS kommune

Avbildet: Marianne Rygg
Marianne Rygg

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten