Pensjonistene på tur

På grunn av koronaen har ikke 2020 blitt det store aktivitetsåret for pensjonistene, men det ble to arrangement i løpet av høsten. I september gikk turen til Gammeltunet Hanshus i Soknedal, med omvisning og lunsj. Året på avsluttet med julelunsj på Britannia hotell.

Hanshus er et gårstun bestående av åtte gamle tømmerbygninger. Det skal være det best bevarte firkanttun i Trøndelag. Gårdens "husfrue" viste rundt og fortalte om gårdens historie. Utfluktet ble avsluttet med samkfull lunsj i hyggelige omgivelser. Gården er fredet.

Publisert: 05.02.2021