Årsmøte Nærøysund

Påmeldingsfristen til dette kurset har utløpt

Om møtet

Hvor og når?
torsdag 20. mai kl. 18:00 - 22:00

Digitalt

7970 KOLVEREID

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

13.05.2021

Praktisk ansvarlig

Mariann Oddvik
E-post: moddvik@yahoo.com
Telefon: +4797199696

Møtet blir digitalt og Hilde Lein, nestleder i Utdanningsforbundet Trøndelag blir med oss i møtet.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 16.april.

Foreløpig sakslite