Styre og hovedtillitsvalgte

Kåfjord

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Rolf Pedersen

Leder
profileicon

Ronald Hanssen

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Anneli Hansen

Medlem
profileicon

Berit Lilleberg

Medlem
profileicon

Isabell Warsla

Medlem
profileicon

Henning Knutsen

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Reidar Øyvind Breivik

2. Varamedlem
Tlf: 91140265
profileicon

Vibeke Fagerli

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Rolf Pedersen

HTV-KS-K