Regional samling for tillitsvalgte innenfor voksenopplæringen

Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu
"Selfie" - Eskil Hovland fra Utdanningsforbundet Finnmark foran deltakerne på regional samling for tillitsvalgte innenfor voksenopplæringen.

Publisert 03.10.2018

26.-27. september var tillitsvalgte innenfor voksenopplæringen i Nord-Norge på samling i Vadsø. Hovedtema var blant annet omorganisering innenfor voksenopplæringen knyttet til overtallighet, nedleggelse av tilbud og bemannings- og kompetanseplaner knyttet til dette. I tillegg sto vold og trusler på arbeidsplassene på dagsorden.

Under samlingen ble det også tid til besøk på Varanger Museum, der historien rundt Kvensk innvandring og bosetting var tema.

Presentasjonene fra samlingen er sendt til deltakerne.