Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Louise Kårikstad
Louise Kårikstad

Leder

Avbildet: Linn Amalie Estensen
Linn Amalie Estensen

Nestleder

Avbildet: Marit Bjørkli
Marit Bjørkli

Medlem

Avbildet: Rita Rasmussen
Rita Rasmussen

Medlem

Avbildet: Ingunn Vestrum
Ingunn Vestrum

Medlem


Avbildet: Marianne Løyningsøen Bakervik
Marianne Løyningsøen Bakervik

1. varamedlem

Avbildet: Eindride Ilmari Kjersheim
Eindride Ilmari Kjersheim

3. varamedlem


Avbildet: Marit Bjørkli
Marit Bjørkli

HTV KS kommune

Avbildet: Linn Amalie Estensen
Linn Amalie Estensen

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten