Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Lene Alsop
Lene Alsop

Leder

Avbildet: Leif Christian Tangstad
Leif Christian Tangstad

Nestleder

Avbildet: Siri Hagensen
Siri Hagensen

Medlem

Avbildet: Marte Karlsen
Marte Karlsen

Medlem


Avbildet: Gun-Britt Mickelsen
Gun-Britt Mickelsen

1. varamedlem

Avbildet: Leena-Mari Iversen Salin
Leena-Mari Iversen Salin

2. varamedlem

Avbildet: Åse Marie Gjerdrum
Åse Marie Gjerdrum

3. varamedlem

Avbildet: Kenneth Angell
Kenneth Angell

4. varamedlem


Avbildet: Kine Ingebrigtsen
Kine Ingebrigtsen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Kari Myrbakken
Kari Myrbakken

Kontaktperson VGO


Avbildet: Leif Christian Tangstad
Leif Christian Tangstad

HTV KS kommune