Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Elisa Viitamaa
Elisa Viitamaa

Leder

Avbildet: Britt Helen Bjørnstad
Britt Helen Bjørnstad

Nestleder

Avbildet: Mari Kjellaug Sommervik
Mari Kjellaug Sommervik

Medlem


Avbildet: Wenche-Britt Esperås
Wenche-Britt Esperås

1. varamedlem

Avbildet: Camilla Bech
Camilla Bech

2. varamedlem

Avbildet: Lars Henrik Grøvlen
Lars Henrik Grøvlen

3. varamedlem


Avbildet: Leif Pedersen
Leif Pedersen

HTV KS kommune