Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ingebjørg Tollefsen
Ingebjørg Tollefsen

Leder

Avbildet: Jannicke Veronika Johansen
Jannicke Veronika Johansen

Nestleder

Avbildet: Frank Giæver Larsen
Frank Giæver Larsen

Medlem

Avbildet: June-Kristine Hansen
June-Kristine Hansen

Medlem

Avbildet: Monica Jensen
Monica Jensen

Medlem

Avbildet: Aina Nyborg
Aina Nyborg

Medlem

Avbildet: Ingebjørg Tollefsen
Ingebjørg Tollefsen

Medlem


Avbildet: Jannicke Veronika Johansen
Jannicke Veronika Johansen

HTV KS kommune