Årsmøte i Utdanningsforbundet Karlsøy 2021

Om møtet

Hvor og når?
onsdag 26. mai kl. 18:00 - 20:00

Påmeldingsfrist

20.05.2021

Praktisk ansvarlig

Ingebjørg Tollefsen
E-post: ingebjorg.tollefsen@gmail.com
Telefon: +4791178413

Årsmøte

Utdanningsforbundet Karlsøy

Sted: Teams

Tid: Onsdag 26. mai 2021 kl. 18.00

Frist for å sende inn saker til årsmøte og årsmeldinger til styret i lokallaget:

3. Mai 2021

Påmelding gjøres på nettsidene til Utdanningsforbundet. Alle medlemmer har mottatt link på epost.

Ta kontakt med lokallagsleder Ingebjørg Tollefsen 

(post@karlsoy.utdanningsforbundet.no eller 91178413)

Foreløpig saksliste: 

  1. Åpning, konstituering, møte- og valgreglement 
  1. Årsmeldinger 
  1. Regnskap  
  1. Budsjett  
  1. Innmeldte saker til årsmøte 
  1. Valg 
  1. Handlingsplan