Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Sylvia Marlen Radloff Snijders
Sylvia Marlen Radloff Snijders

Leder

Avbildet: Jan Bertheussen
Jan Bertheussen

Medlem

Avbildet: Elin Mathisen
Elin Mathisen

Medlem

Avbildet: Marita Solveig Aleksandersen
Marita Solveig Aleksandersen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Astrid Synnøve Jørstad Austgulen
Astrid Synnøve Jørstad Austgulen

1. varamedlem


Avbildet: Kjerstin Dyrseth
Kjerstin Dyrseth

Kontaktperson BHG

Avbildet: Mirjam Jensen
Mirjam Jensen

Kontaktperson GSK


Avbildet: Julia Hansen
Julia Hansen

HTV KS kommune