Utdanningsforbundet Gulen

Illustration for Utdanningsforbundet Gulen Organization

Kontakt

v/ Ida Lillejord, Matre 34, 5984 MATREDAL
Tlf: 57784303
Send e-post

Ledelse

profileicon

Ida Lillejord

Leder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler