Styremøte på Kolset

Bremanger
Kolset skule
Kolset skule

Fagfornying og årsmøteplanlegging var noko av det som vart diskutert på det første styremøtet i 2018.

Publisert: 07.02.2018

Tysdag 6. februar vart det halde lokallagsstyremøte på Kolset. Blant sakene som vart diskutert var årsmøte, fagfornying og evaluering av handlngsplanen til styret. Årsmøtet vert arrangert på Knutholmen 8. mars. Fylkeslaget vil gjennomføre ei høyringsrunde i klubbar og lokallag om fagfornyinga til den nye læreplanen. Handlingsplanen er oppsummert og tiltaka og evalueringa av desse vert presentert på årsmøtet.

Sjå elles referatet til høgre på sida.