Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane

God sommar!

Kontakt

Postboks 443, 6803 FØRDE
Tlf: 23 13 86 50
Send e-post

Om fylkeslaget

Nyheiter frå fylkeslaget

For tillitsvalde

Her vil du som tillitsvalde finne generell informasjon om aktivitet frametter, samt nokre nyttige verktøy og lenkjer.

Pensjonistrådet

Pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkesstyret. Rådet skal drøfte og fremje saker som gjeld pensjonistane sin spesielle situasjon, og bidra til å skape møteplassar for pensjonistmedlemmene.

Pedagogstudentane

Pedagogstudentane i Utdanningsforbundet er Norges største interesseorganisasjon for lærar- og pedagogstudentar. Denne hausten har vi passert 400 medlemmer her i fylket, og heile 19.000 medlemmer på landsbasis.

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og protokoller fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe.

Tariffavtaler