Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2018/2019

Oslo

En korrekt registrering er nødvendig for at de arbeidsplasstillitsvalgte skal få informasjon fra Utdanningsforbundet, innkallinger til skolering og kurs, tilgang til medlemslister m.v. Her leser du hvordan du selv kan registrere.

Publisert 02.05.2018

Klubben på arbeidsplassen må innen 31.7.2018 (31.8.2018 for barnehage) arrangere valg av arbeidsplasstillitsvalgt (ATV).

Før denne dato kan nåværende tillitsvalgt etter valget selv forlenge sitt eget verv, eller registrere ny tillitsvalgt på www.utdanningsforbundet.no. (Dette krever innlogging.) Etter denne dato må skjema sendes inn.

Framgangsmåten er som følger:

Logg deg inn - www.utdanningsforbundet.no. Velg «Meny» øverst til høyre. Under menypunktet «Tillitsvalgt» velg «Tillitsvalgt Pluss». På denne siden finner du ekstra innhold og nyttige verktøy for tillitsvalgte samlet på ett sted. Velg menypunkt «Tillitsvalgtverktøyet». I søkefeltet til venstre skriver du inn arbeidsplassnavnet - f.eks. «Grorud skole». Velg menypunkt/lenke «Jeg vil se arbeidsplasser og tillitsvalgte». Arbeidsplassnavn og navn på tillitsvalgt vises. Klikk på blyanten til venstre. Du får da en nedtrekksmeny - Velg «Rediger verv» for forlengelse av vervet, velg «Opprett verv» for å registrere ny tillitsvalgt.

Alternativt kan arbeidsplassen/ tillitsvalgt sende inn dette skjemaet til oslo@udf.no.

OBS! Det er viktig at alle personopplysninger (arbeidsplass, mobiltelefonnummer, e-postadresse m.m.) er korrekt registrert!

Lyst til å bli tillitsvalgt?

Det å være tillitsvalgt på arbeidsplassen innebærer å representere Utdanningsforbundets medlemmer på egen arbeidsplass. Har du lyst?

Rollen som tillitsvalgt er spennende og lærerik. Som tillitsvalgt vil du sammen med dine kollegaer og andre representanter for Utdanningsforbundet arbeide for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg vil du være en samarbeidspartner i arbeidet med å gi barn, unge og voksne et godt og likeverdig utdanningstilbud. Tillitsvalgtvervet er derfor svært viktig og svært meningsfullt!
LES MER HER