Styre og hovedtillitsvalgte

St. Hanshaugen

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Peter Tørstad Thommesen

Leder

Medlemmer

profileicon

Daniel Landmark Gundersen

Medlem
profileicon

Tina Johnsen

Medlem
profileicon

Malin Christin Olsen

Medlem
profileicon

Mathias Olsen

Medlem
profileicon

Madelaine Strange

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Paul Bentsen

HTV, Espira Oslo Barnehagedrift AS
profileicon

Line Alvheim Elmore

HTV, Stiftelsen Kanvas
profileicon

Ragnhild Grimsvang

HTV, Studentsamskipnaden SiO
profileicon

Torill Sælen

HTV, Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA)