Tariffgruppen i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal har en tariffgruppe som har et koordinerende ansvar for fagforeningsarbeid innen lønns- og arbeidsvilkår. Gruppen består av fylkesleder Gerd Botn Brattli, nestleder Håvard Moe og rådgiver Jorunn Sagevik.

I kolonnen til høyre vil du finne aktuelle dokument, som blant annet lysarkene til fellesskoleringen om arbeidstidsavtalen i KS - skole. (SFS 2213)