Om fylkeslaget

Møre og Romsdal

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

Postadresse:
Utdanningsforbundet Møre og Romsdal
Langelandsvegen 2
6018 ÅLESUND

Kontor tlf.: 23138700
moreogromsdal@utdanningsforbundet.no

Fylkeskontoret i Ålesund
Nedregårdsvegen 1
6010 ÅLESUND
Tlf: 23 13 87 00

Fylkeskontoret i Kristiansund
Rørgata 8 – 10
6517 Kristiansund
Tlf: 23 13 87 10

Tilsette

Jan Einar Olsen Kvalsvik

Rådgjevar

Jorunn Sagevik

Rådgjevar

Karin Fiskerstrand

Økonomikonsulent

Eivor Sæther

Administrasjonskonsulent