Sammen for å reversere kutt i videregående i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal
Foto: Håvard Moe

Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Creo kalte i dag mediene i Møre og Romsdal til et felles medieframstøt for å redde opplæringstilbudene i videregående skole. Det er grunn til å stille store spørsmålstegn ved de kuttene som man i dag ønsker å gjennomføre på grunn av dårlig økonomi. Fylkeskommunen gikk med mer enn 300 millioner kroner i overskudd, men knapt noen politikere i fylket snakker elevenes sak.

Publisert 09.03.2020

Kravene fra lærerorganisasjonene og Creo er kort og godt - bruk 200 millioner kroner av overskuddet til å bevare opplæringstilbudet til en velfungerende og nøktern opplæringssektor. Dette kan også brukes for å ruste opp mange av de videregående skolebyggene, som står i fare for å bli stengt på grunn av fysisk forfall.

Se video fra pressemøtet på vår facebookside: www.facebook.com/udfmr