Styre og hovedtillitsvalgte

Stranda

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Jens Vik Vik

Leder
profileicon

Kari Anne Stølen

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Monica Standal Andreassen

Medlem
profileicon

Linda Therese Synnes Sylte

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Magnar Tufte Tyssen

HTV-KS-K
profileicon

Jens Vik Vik

HTV-KS-K