Nyhetsbrev nr. 4

Nyhetsbrev nr. 4

Da er vi godt i gang med nytt arbeidsår, og håper alle har hatt en god og avslappende ferie.

Fra i høst er det endringer i styret. Styremedlem fra FAS har gått ut og 1. vara, Britt Inger Gaarden, har rykket opp til fast styremedlem.

Lokallaget har satt i gang en lokal vervekampanje, og e-post har gått ut til alle ATVene. Nyinnmeldte medlemmer vil få en vervegave, bestående av en kopp fylt med karameller og et handlenett. I tillegg vil de nye medlemmene være med i trekningen av en middag for to på Kranaskjæret.

Lokallagsleder vil snart starte runden med klubbesøk. Vi håper at klubbene vil melde interesse og invitere på et klubbmøte, men vi kommer uansett. I tillegg til lokallagsleder, vil nestleder, HTV og kanskje en av lederrepresentanten i styret være med når det passer for dem. Som alltid gleder vi oss til dette!

Kursing

Det er sent ut innkalling til TV1-kurs (tillitsvalgtopplæringen) til nye ATVer. Dette er kurs 1 i ei kursrekke på 4, som skal skolere ATVene våre i det grunnleggende arbeidet - både som drøftingspart på enhetsnivå og som klubbleder i klubben.

Medlemsmøter

Vi fikk dessverre ikke Steffen Handal på besøk i høst slik planen var.

Vi klarte derimot å booke Anne Lindmo til oss 4. november, og det er ingen dårlig erstatning. I skrivende stund er det allerede 150 påmeldte. Invitasjon er også sendt til lokallagene på Nordmøre. Vi håper at smittesituasjon holdes i sjakk og at den planlagte gjenåpningen går som planlagt. Vi gleder oss masse!

Det ble torsdag 9.september arrangert et møte med alle barnehagelærerne i fylket, i regi av fylkeslaget, for å behandle Storberget-rapporten. Oppmøtet kunne vært bedre fra Kristiansund, men det kom flere innspill underveis og i etterkant av møtet.

Valg 2021

I forbindelse med valget påvirker vi der vi kan. Når politiske parti har stand på byen, i politisk møtefora og ved skriving av innlegg. Lokallagsleder skrev to innlegg, ett for lærer i grunnskole og videregående opplæring, og ett for barnehagelærerne. Kun ett av dem ble publisert i TK. Innleggene finner dere vedlagt.

Lokale forhandlinger

I disse tider er det lokale forhandlinger som tar mye tid. HTV har gjennomført medlemsmøter i de ulike kapitlene, og forhandlingsutvalget i Udf Kristiansund hadde møte 1. - 2. september der planlegging av forhandlingen var på agendaen.

Datoer for forhandling:

  • kap. 3 og 5 var 13.september
  • kap. 4 er 6. oktober.

Kommunalsjef oppvekst

Utdanningsforbundet satt i tilsettingsutvalget ved tilsetting av ny kommunalsjef, og i drøfting av konstituert kommunalsjef frem til at Olaug Haugen tiltrer 1. november.

 

 

Publisert: 15.09.2021