Fylkeskontoret Møre og Romsdal under koronakrisen

Møre og Romsdal

I tråd med styresmaktene sine tilrådingar er fylkeskontoret redusert bemannet inntil vidare. Vi vil likevel hjelpe tillitsvalde og medlemmer best mogleg innanfor dei rammene som no gjeld for oss alle.

Vi oppfordrer flest mulig til å sende e-post som henvendelse til moreogromsdal@utdanningsforbundet.no 

 

Kontaktinformasjon fylkeslaget:

Fylkesleiar Gerd Botn Brattli: 97 97 55 76 gerbra@udf.no

Nestleiar Håvard Moe: 93 42 67 04 havmoe@udf.no

HTV fylkeskommunen: Ole Bjørn Helberg 90 55 98 64 olehel@udf.no

Rådgjevar:  Jorunn Sagevik 92 45 12 70 jorunn.sagevik@udf.no

 

Vi les og fordeler e-posten til fylkeslaget som normalt. Tilsette og tillitsvalde er tilgjengelege på mobiltelefon og e-post.

Vi vil òg oppdatere Facebook-sida vår ofte, men understrekar at all informasjon til einskildmedlemmer kjem til å følgje interne linjer i organisasjonen. Det er ikkje eit krav å bruke Facebook for å vere informert. Sidan dei fleste av våre medlemmer er på denne plattforma, bruker vi likevel sida vår der til å spreie nyheiter som gjeld mange eller alle.

Utdanningsforbundet har ei eiga side med spørsmål og svar om den spesielle situasjonen vi er inne i: Koronakrisen - spørsmål og svar

Denne vert oppdatert fortløpande, og her finn du svar på det meste.

Vi ynskjer alle lukke til i denne krevjande tida!
Saman er vi sterke - ta vare på kvarandre og følg råda frå styresmaktene!