Viktig at tilbudet til barn og unge opprettholdes

Utdanningsforbundet har sendt brev til FHI hvor vi ber dem om å vurdere raskere vaksinering av lærere. Utdanningsforbundet Innlandet støtter FHI sine prioriteringer av risikogrupper, eldre og helsepersonell, men mener man må se på om lærere kan flyttes fram i den øvrige vaksinekøen.

I brevet til FHI, som ble sendt 8.januar går det fram at viktige forutsetninger som var tilstede når FHI gjorde sine vurderinger er endret. Det har blant annet kommet et mutert virus som ser ut til å smitte lettere blant barn og unge. Dette gir en forventning om at FHI må gjøre nye vurderinger for å se om lærere i barnehage og skole skal flyttes fremover i vaksinekøen.

Støtter nye vurderinger

Kontaktpersonene for medlemsgruppe barnehage, grunnskole og videregående opplæring/fagskole støtter at det må gjøres nye vurderinger for å se på om lærere og barnehagelærere må prioriteres i vaksinekøen etter at folk i risikogruppene og helsepersonell har fått sin vaksine.

- Det er en felles målsetting å ta vare på barn og unge gjennom å opprettholde åpne skoler og barnehager og gi et så normalt tilbud som mulig under pandemien. Skal dette la seg gjøre, er det helt nødvendig at lærerne hverken smittes eller bidrar til å smitte andre, sier kontaktperson grunnskole Inger Marie Kleppan Georgstad.

Hun får støtte av Gry Rollag Føsker, kontaktperson for videregående opplæring.

- Det må være en del av helhetsvurderingen at smittevern i barnehage og skole er en svært krevende øvelse. Smittevernveiledernes avstandskrav utfordres stadig og det er begrenset hvilke andre smitteverntiltak som anvendes, sier Gry Rollag Føsker.

Begrensede muligheter for å skjerme seg for smitte

De er bekymret for at den store belastningen over tid, økt sykefravær og smitterisiko vil få stor betydning for det tilbudet som er mulig å gi til barn og unge.

- Våre medlemmer har begrensede muligheter til å skjerme seg for dråpesmitte og nærkontakt. Dersom mange lærere i barnehage og skole blir smittet og må holde seg borte fra arbeidet vil det få stor betydning for barn, elever og samfunnet forøvrig, sier Bente Kampesveen, kontaktperson barnehage.

Lærere i barnehage og skole har under pandemien vært definert som samfunnskritiske yrker. Dette er belyst i brevet til FHI, og er også viktig i vurderingen som er gjort i Innlandet.

- Mange yrkesgrupper har blitt kategorisert som samfunnskritiske yrker, og vil naturlig hevde at de bør prioriteres for vaksinasjon. Våre medlemmer har imidlertid få smittevernmidler å benytte. Det eneste smittevernutstyret som foreløpig finnes i barnehagene og skolene er antibac, fortsetter Bente.

Allerede en utfordrende situasjon

Alle tre viser også til at oppgavene som skal løses i barnehage og skole er avhengig av tett og nær kontakt med barn og elever. Dette er en svært krevende situasjon og kan være avgjørende dersom det viser seg at de muterte virusene får fotfeste i Norge, og smitten sprer seg raskere blant barn og unge.

Allerede før jul måtte flere skoler innføre hjemmeundervisning og noen barnehager og skoler måtte også stenge fordi barnehagelærere og lærere var syke eller var satt i karantene. Dette førte til at barn og unge mistet tilbudet sitt selv om barnehagen og skolen var på gult nivå.

- Vi får flere tilbakemeldinger om at det er vanskelig å skaffe vikarer, samt at det er utfordrende at færrest mulig voksne skal være sammen med den samme kohorten med barn daglig, sier Inger Marie Kleppan Georgstad. Utdanningsforbundet Innlandet er bekymret for vikarsituasjonen og hvilke utfordringer dette kan gi på sikt i flere kommuner i Innlandet.

Viktig at tilbud til barn og unge opprettholdes

Utdanningsforbundet har stor forståelse for at å opprettholde et normalt tilbud til barn og unge er viktig.

- Våre medlemmer strekker seg langt hver dag for at barn og elever skal kunne møte på skolen og få den lek, læring og omsorg som de har behov for og krav på. Vi ønsker ikke en situasjon hvor barn og unge ikke lenger vil kunne få et tilbud hvis lærere blir syke og ikke kan møte på jobb. Det er derfor vi ønsker en ny vurdering av hvilken smitterisiko lærere og barnehagelærere står i og at FHI gjør vurderinger ut fra dagens smittesituasjon, sier Gry Føsker.

 

Avbildet: Inger Marie Georgstad

Inger Marie Georgstad

Avbildet: Gry Rollag Føsker

Gry Rollag Føsker

Kontaktperson videregående skole/fas

Avbildet: Bente Kampesveen

Bente Kampesveen

Kontaktperson barnehage