Møte med MDG

* Hedmark
Egil Reinemo, Inger Marie Kleppan Georgstad og Martin Løken rundt et bord.
1. Kandidat til Miljøpartiet det grønne, Martin Løken i møte med Egil Reinemo og Inger Marie Kleppan Georgstad. FOTO: Tone Stangnes Gjerstad

Utdanningsforbundet Hedmark har sendt ut en forespørsel om videre behandling av ny generell del til alle partier i Hedmark. Miljøpartiet det grønnes førstekandidat, Martin Løken, tok kontakt og ønsket et møte om saken. Her ville han høre mer om Utdanningsforbundets syn.

Publisert 30.06.2017

Han fikk møte fylkesleder Egil Reinemo, samt kontaktperson Inger Marie Kleppan Georgstad til et lunsj-møte hvor skolesaker stod i sentrum.

Ny generell del

Utdanningsforbundet Hedmark har behandlet forslaget til ny overordnet (generell) del i flere runder og i flere ulike fora. I våre diskusjoner har vi vært opptatt av å bevare en generell del som tar vare på hele mennesket, hvor lek, danning og læring er viktige aspekter. Vi mener at dette må tydeliggjøres i den nye generelle delen. Også overdreven vekt på dokumentasjon og rangering ble tatt opp i møtet.

Egil Reinemo mener det er mye bra i det nye forlaget. I utkastet til ny generell del står det: "Overdreven vekt på dokumentasjon og rangering kan svekke den enkeltes selvbilde eller hindre utviklingen av et godt læringsmiljø". "Dette er en setning med viktig innhold, og i tråd med Utdanningsforbundets syn, så denne bør absolutt bli stående i den endelige versjonen", mener Egil.

En del av samtalen med MDG handlet om våre erfaringer med at hyppige kartlegginger kan være en faktor som bidrar til å innsnevre skolens praksis, skape stress og press blant elever, lærere og skoleledere.

Opptatt av å lære

Førstekandidaten til MDG fortalte at han var opptatt av å lære mer om skole og oppvekstsektoren. Han var interessert i å høre mer om hva politikere på stortinget og lokalt kunne gjøre for å skape mindre byråkrati og dokumentasjonskrav.

Egil Reinemo er svært fornøyd med at politiskere ønsker å komme til Utdanningsforbundet for å høre mer om vårt syn og våre argumenter. "Vi vil gjerne ha dialog med samtlige partier vedrørende barnehage- og skolepolitikk", sier Egil.

Implementering

I samtalen ble det også tatt opp implementering av ny overordnet (generell) del. "Det er avgjørende at det settes av god tid til implementeringen. En endring på papiret vil ikke føre til en endring i praksis hvis man ikke tar det arbeidet på alvor" sier Inger Marie Kleppan Georgstad.

Et annet signal som ble gitt til førstekandidaten var at det er viktig at alle lærere får kompetanseheving i de nye tverrfaglige temaene.