Ledelsen besøker utvalg for utdanning i fylkeskommunen

Utdanningsforbundet Innlandet arbeider for å treffe politikere i ulike arenaer for å diskutere viktige områder i utdanningspolitikken. I dag har ledelsen fått en time i møtet til utvalg for utdanning i Innlandet fylkeskommune.

I høst sendte fylkesledelsen ut brev til alle politikerne som er tilhørende fylkesbenken på Stortinget, samt politikere i Innlandet fylkeskommune. Målet har vært å opprette kontakt og skape dialog om ulike utdanningspolitiske saker.

Gjennom denne kontakten ble det avtalt at ledelsen skal møte utvalg for utdanning i Innlandet fylkeskommune. Utvalget ledes av Mari Gjestvang fra Senterpartiet og Even Eriksen fra Arbeiderpartiet er nestleder. De innleder møtet i dag med en time sammen med utvalget.

Starten på en god dialog

- Vi er veldig glade for denne muligheten til å snakke med utvalget, og skal benytte denne timen til å starte en dialog, sier Rannveig Theisen, fylkesleder i Utdanningsforbundet Innlandet.

Utvalget har bedt om at de presenterer Utdanningsforbundet Innlandet og sier noe om viktige områder som Utdanningsforbundet er opptatt av. Det er også lagt opp til at utvalget skal stille spørsmål. Det håper ledelsen at utvalget benytter seg av.

- Utvalget skal i sitt møte både behandle tilstandsrapporten og tilbudsstrukturen for neste skoleår. Det er naturlig at vi kommer inn på dette i vår samtale med utvalget, sier Rannveig.

I utvalget har hovedtillitsvalgt i Innlandet fylkeskommune, Tore Hølmo, talerett. Han deltar på alle utvalgsmøtene. Gry Føsker, kontaktperson videregående opplæring, og Hovedtillitsvalgt 2, Marit Juvem deltar også i dagens møte.

- Det er veldig bra at hovedtillitsvalgt har talerett i utvalget og den benytter organisasjonen godt. Dette er viktig for å bringe inn ansattes syn på de ulike sakene som er til behandling. Vi tenker at utvalget også kan dra nytte av oss som organisasjon og at vi som fylkesledelse og organisasjonstillitsvalgte kan bringe inn ytterligere perspektiver inn i deres diskusjon, sier Rannveig Theisen.

Thore Johan Nærbøe, nestleder, støtter fylkeslederen i dette. Han mener at samtaler om de store politiske sakene er viktige for begge parter.

- Jeg vil gjerne fortelle utvalget hva vi mener om flere ulike politiske problemstillinger. Jeg er også opptatt av å høre hva de mener og hvorfor de har landet på sine synspunkter, sier han.

Fylkesledelsen roser utvalgsleder for initiativet og tilbudet om å delta på utvalgsmøte nå i september.

- Dette er en fin start, på et forhåpentligvis godt samarbeid. Vi håper på flere møteplasser, både formelle og uformelle i tiden som kommer, sier Thore Johan