Engasjert markering mot budsjettkutt

Ledere og lærere i barnehage og skole markerte seg kraftig i den times lange politiske streiken i Østre Toten i går. Ordfører og utvalgsleder for oppvekst talte til forsamlingen foran kommunehuset.

Lokallagsleder Linn Therese Myhrvold holdt et flammende innlegg foran rundt 170 lærere og ledere i barnehage- og skolesektoren. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud og kommunalsjef for oppvekstområdet, Anne Grethe Hole-Stenerud møtte også opp for å overvære markeringen. I tillegg var det markeringer ved flere arbeidsplasser. Hele markeringen ble sendt via Facebooksiden til Utdanningsforbundet Østre Toten.

Alle appellene ble også simultanoversatt til tegnspråk.

Klart budskap 

Lokallagslederen var klar i sin tale om at barn og unge må prioriteres. Kuttene som er foreslått må stoppes.

- Vi er her fordi vi har nådd ei grense for hva vi kan tåle og akseptere på vegne av barn og elever. Det er ingen sammenheng mellom måla som skal nåes, og rammene vi får til å nå dem, sa hun til de fremmøtte.

Hun var opptatt av at målsettinger og fagre ord må følges opp med midler til å gjennomføre tiltakene.

- Det snakkes høyt og flott om tidlig innsats, om å være Norges beste oppvekstkommune hvor alle barn og elever skal oppleve mestring og hvor alle barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekst- og opplæringsmiljø. Det er nok av fagre ord og formuleringer å ta av. Men i neste vendinga, når det skal snakkes om budsjett og rammer, om kroner og øre, da får vi høre at dette koster for mye, sa hun til applaus fra forsamlingen

Støtte fra flere

Jeanette Langgård, leder av kommunalt FAU støttet også opp under markeringen. Hun spurte i sin appell: Hva er prisen av å ikke lykkes ned skole? Hva koster det kommunen at man ikke har tidlig innsats? Hun appellerte til at man satser på barna, da det er de som er fremtiden. Hun minnet også om at politikerne har beskrevet at kvalitet, kompetanse og elevtall skal være førende for skolepolitikken og konkluderte med at dette er fagre ord som vi alle vil høre, men som ikke gjenspeiles i budsjettene.

Ordfører Bror Helgestad var, sammen med utvalgsleder for oppvekst, til stede under markeringen. Begge snakket også til de streikende. Han var glad for det store engasjementet som vises for barnehage og skole. Ordføreren var opptatt av at alle politikere vil ha gode oppvekstsvilkår, men at rammene er mindre i år enn tidligere, og at man derfor må prioritere. Han innrømmet at situasjonen kommunen står i er krevende.

Utvalgsleder Kristin Jess-Bakken startet med å takke for engasjementet som blir vist i forbindelse med budsjettet og gjennom den politiske streiken. Hun takket også for det engasjementet lærere og ledere viser hver dag i barnehage og skole. Hun innrømmer at hun er bekymret for kuttene i barnehagesektoren og at skolen blir hardt presset med nedbemanningsforslagene som foreligger. Hun var opptatt av å fine løsninger på situasjonen sammen.

Dedikasjon

Det var en tydelig stolt og rørt lokallagsleder som talte til sine medlemmer.

- Det vi ser her i dag er dedikasjon. Det er et brennende engasjement for fag og for barn og unge som mennesker. Det er omsorg. Det er profesjonalitet. Det er lærere og ledere som står på barrikadene på vegne av alle barn og elever – for å gi alle et godt oppvekst- og opplæringsmiljø. Østre Toten kommune er heldige som har slike ansatte. Og jeg er utrolig stolt av å være lokallagsleder for dette fantastiske laget. Tusen takk for at dere står opp på vegne av barna og elevene i Østre Toten, avsluttet hun sin appell med.

 

Fagforeninger står sammen

FO-leder i Innlandet Olav Nerland var også en av appellantene. Han snakket varmt om andre yrkesgrupper inn i skolen slik at lærere kan konsentrere seg om undervisning. Han trakk fram de store omkostningene som kan komme dersom man velger å ikke satse på barn og unge.

Fylkesleder Rannveig Theisen roste Linn Therese, lokallagsstyret og alle ledere og lærere for det engasjementet som er vist i Østre Toten i forbindelse med budsjettbehandlingen. Hun poengterte at det er nødvendig å heve stemmen når kuttforslagene får så store konsekvenser.

- Hele Utdanningsforbundet Innlandet hever stemmen sammen med dere. Vi ser utfordringer i mange kommuner, ja i hele landet. Det skal kuttes, og kuttene rammer de yngste - stikk i strid med alle fine ord i festtaler og partiprogrammer, sa hun