22. desember

Innlandet
4. søndag i advent og disse nissene gleder seg til jul! Foto: Lise Beathe Hov

22. desember og 4. søndag i advent.

Publisert 22.12.2019

Svar på gårsdagens spørsmål

Utdanningsforbundet Innlandet har fire hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen:

Tore Hølmo - Marit Juvem - Siri Sandstedt Ringen - Roger Hansen

Dagens spørsmål

Lederne er ikke en egen medlemsgruppe i Utdanningsforbundet, men det er vedtektsfestet at det skal velges minst en lederrepresentant inn i alle fylkesstyrer. Dagens spørsmål blir dermed hvem som er lederrepresentant i Utdanningsfordbundet Innlandet i denne perioden?

Svaret sendes til innlandet@utdanningsforbundet.no

Trekningen er allerede i morgen 23. desember!