Venstretopper i Innlandet Venstre vil avlyse muntlig eksamen

Ledelsen i Utdanningsforbundet Innlandet har invitert politikere i de største partiene til en samtale nå i vår. I dag ble det avholdt et digitalt møte med Sjur Skjævesland, leder av Innlandet Venstre, Stig Vaagan, stortingskandidat for Hedmark Venstre og Stine Hansen, stortingskandidat for Oppland Venstre.

Møtet, som ble avholdt over Teams, tok for seg flere utdanningspolitiske områder, og viste at det er mye å snakke om.

Råd om avlysing av eksamen

Utdanningsforbundet, sammen med andre organisasjoner og et samlet fagmiljø, har tatt til orde for å avlyse muntlig eksamen for alle elever. Kunnskapsministeren fra Venstre, Guri Melby, holder fortsatt på at eksamen skal gjennomføres i vår. Stig Vaagan er selv lektor og stortingskandidat for Hedmark Venstre. Han opplyste Utdanningsforbundet at han støttet en avlysning av årets muntlige eksamen.

- Vi har gitt råd til Venstre sentralt om at vi mener at årets muntlige eksamen for tiende trinn og avgangselever på vgo bør avlyses. Det er så mange praktiske utfordringer knyttet til gjennomføringen, samt at de faglige begrunnelsene som kommer fra direktorat og lærerstanden selv støtter en avlysning, sier Stig Vaagan.

Thore Johan Nærbøe er enig med Vaagan og håper Kunnskapsministeren nå lytter til det store flertallet som ønsker en avlysning.

- Lærere er opptatt av en rettferdig eksamensvurdering. Det vil man ikke få til i år. Muntlig eksamen ble avlyst i fjor, og det er enda større grunn til å avlyse for årets avgangselever. Det er fortsatt mye smitte i mange kommuner, og årets muntlige eksamen kan bli reneste bingo med fremtiden for elevene våre, sier Thore Johan.

Konsekvensene ved sykdom og karantene kan føre til at elever ikke får et fullverdig vitnemål og mulighet til å fortsette videre studier som de ønsker seg. Smittesituasjonen i landet er ulik, og elevene kan ikke bære konsekvensene som en karantene vil bety for dem, mener de.

- Koronaen har satt begrensninger for disse elevene siden nedstengningen i 2020.  De har hatt av- og på undervisning i ett og et halvt skoleår. Fjorårets kull fikk avlyst eksamen. Det eneste rimelige for elevene er at eksamen avlyses også i år, sier Vaagan.

Rekrutteringsutfordringene til læreryrket

Representantene fra Venstre var opptatt av at partene sammen må jobbe for kompetansekrisen som vi ser i offentlig sektor, og støtter dermed Utdanningsforbundet sine bekymringer om manglende rekruttering til våre yrker. Stig Vaagan mener at utdanning skal lønne seg og tar til orde for å heve lærerlønningene. I tillegg var de opptatt av større faglig bredde i etter- og videreutdanningen, særlig i videregående opplæring. Dette fikk Innlandet Venstre vedtatt på landsmøtet til Venstre nylig.

- Skiftende regjeringer har ikke fått orden på den varslede lærerkrisen, uavhengig av politisk farge. Lønn er viktig for rekrutteringen og vil kunne få flere til å velge læreryrkene, mener Vaagan.

Thore Johan Nærbøe tror, som Venstre, at høyere lønn er nødvendig for å rekruttere nye lærere, men også for å beholde de kompetente lærerne som vi har.

- Jeg har sagt det før, og gjentar det gjerne. Elevene våre må sikres retten til en kompetent lærer. Det er altfor mange undervisningstimer som avholdes av ukvalifiserte ansatte. Bakdøra inn i skolene må tettes, slik at en må sørge for å rekruttere kvalifiserte lærere i alle fag og ved alle skoler, sier Thore Johan.

Det pedagogiske mangfoldet i barnehagene

Også for representantene i Venstre ble utfordringen rundt kommersialisering av barnehagene og standardisering av opplegg og metoder løftet. I tillegg ble endringen i barnehageloven med omfattende språktesting av barn som et av forslagene diskutert.

- Vi ønsker å få politikerne interessert i barnehagen som arena for lek og læring i et her- og nå perspektiv. Barnehage skal ikke være et instrument for å få barn skoleklare. Barns egenverdi og barndommens egenverdi må ivaretas, sier Thore Johan.

Representantene fra Venstre lyttet til Utdanningsforbundet Innlandets budskap.

- For oss er mangfold viktig. Vi er pragmatiske med tanke på private og kommunale barnehager. Det viktigste for oss er at det tilbys et godt og variert tilbud. Hvis offentlige innsparinger eller privat ønske om å tjene penger går på bekostning av mangfoldet, må vi som politikere gripe inn, avslutter Stig Vaagan.

Sitert

Avbildet: Stig Vaagan
Stig Vaagan

Stortingskandidat Innlandet Venstre

Avbildet: Thore Johan Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder