Ringsaker kommune og Innlandet fylkeskommune i førsteuttak ved streik

Lønnsoppgjøret er inne i siste del av meklingen. Oppnåes ikke enighet vil det bli streik i offentlig sektor. I Innlandet er Ringsaker kommune og Innlandet fylkeskommune i førsteuttaket. Arbeidsgiver er varslet om streikeuttaket av Unio i Ringsaker.

Lokallagsleder i Utdanningsforbundet, Øyvind Melgalvis, er streikeleder for Unio I Ringsaker. Nestleder et Sykepleierforbundets Eli Bredvold Stai. Sammen med de andre organisasjonene i Unio vil de lede arbeidet dersom meklingen ikke fører frem.

- Arbeidstakerorganisasjonene har i lang tid varslet om store rekrutteringsutfordringer innen for våre områder. Det er stor mangel på arbeidskraft allerede, og årets mellomoppgjør må være begynnelsen for et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning, sier Øyvind Melgalvis.

Dette vil være den første streiken han deltar i som leder av streikeberedskapen. Han mener at de er godt forberedt og at de har meldt et streikeuttak som ivaretar kommunens behov for å sikre arbeidet med Covid-19.

- Ved en eventuell streik vil ikke ansatte som arbeider med smittesporing, vaksinering eller annet direkterelatert koronaarbeid bli berørt, sier han.

Mange virksomheter vil bli berørt

I førsteuttaket som er meddelt kommunen er det varslet streikeuttak ved 20 virksomheter i kommunen. Dette er barnehager, barne- og ungdomsskoler, sykehjem og kommunaladministrasjon. I tillegg er Ringsaker videregående i Innlandet fylkeskommune berørt av uttaket. Det er meldt plassfratredelse for tilsammen 200 medlemmer i Unio sine forbund. Melgalvis innrømmer at dette vil merkes i kommunen og for innbyggerne.

- Streik er ikke en ønsket situasjon, men rekrutteringssituasjonen for våre yrker er ikke bærekraftig. Det må gjøres noe med lønna. I 2020 var offentlig sektor den eneste sektoren som tok ansvar og viste moderasjon. Privat sektor oversteg de rammene de selv hadde satt gjennom frontfagsmodellen. KS har så langt ikke vært villige til å møte UNIO sitt krav, og da kan streik bli eneste utvei, sier Melgalvis.

Kan bli streik fra torsdag neste uke

Meklingsfristen er natt til torsdag neste uke. Blir ikke partene enige kan 7000 medlemmer fordelt på 13 kommuner og 9 fylkeskommuner bli berørt. Fylkesleder Thore Johan Nærbøe ser alvorlig på situasjonen.

- Det er aldri rett tidspunkt for å streike. Vi har mange medlemmer som har strukket seg langt for barn og elever i land tid i denne pandemien. Streik er ingen ønskesituasjon. Det er imidlertid nødvendig når KS ikke vil komme våre krav i møte. Vi trenger sykepleiere, lærere, ergoterapeuter og andre høyt utdannede i offentlig sektor. Starten på å ta igjen lønnstapet må starte nå, sier han.

 

Sitert

Avbildet: Øyvind Melgalvis
Øyvind Melgalvis

Lokallagsleder Ringsaker

Telefon: 41415571

Avbildet: Thore Johan Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder