Feil medisin til feil spørsmål

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe har i dag et innlegg i Dagsavisen og GD i dag hvor han tar et oppgjør med holdningen om at skolebarn nå skal ta igjen det tapte og en gammeldags tilnærming til kunnskapsformidling.

Gjennom pandemien og i sommer har det vært diskutert hvordan lærere og elever kan ta igjen det de skal ha mistet ved nedstengning og hjemmeskole. 5. august hadde NRK en sak om dette, hvor Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde er bekymret for progresjonen og kunnskapshull som elevene har fått gjennom koronasituasjonen. Det vises til forskning fra NTNU, som forteller at de minste elevene har tapt 1,5 semester med ferdighet i skriving som følge av nedstengningen våren 2020. Thore Johan Nærbøe reagerer på dette.

- Det er uten tvil dramatiske tall som presenteres. Det er ingen som ønsker at elever får progresjonen begrenset som følge av ytre, ukontrollerte omstendigheter. Lærere i skolen er 100% dedikerte til å gi elevene så gode vilkår som mulig for å nå alle målene som læreplanen sier. Jeg synes imidlertid at tilnærmingen til kunnskapsformidling som presenteres fra blant andre Tybring Gjedde er gammeldags. Lærere er ikke eiere av kunnskap som de overfører til barn og unge. Læring skjer i et samspill, der lærerne er tilretteleggere for den utviklingen som skal skje. Barn lærer sammen med barn og kunnskap er ikke en definert størrelse, sier han.

Ta tilbake viktige sosiale arenaer

Han er også opptatt av at kunnskapshullene i for stor grad relateres til fag, og at elever, og særlig de små sårbare barna, stadig må kjenne på at de blir fortalt at de ikke er gode nok eller mangler noe.

- Lærere som har vært i kontakt med oss har vært like bekymret for den sosiale utviklingen til elevene som den faglige. Det barn og elever nå trenger er å finne tilbake til de sosiale arenaene og å få kjenne på at de er en del av et større fellesskap. Dette er i tråd med overordnet del i læreplanen hvor lærere skal hjelpe elevene til «å meistre liva sine for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet»

Å ta igjen det tapte

I diskusjonene om problemstillingene knyttet til hva elevene har mistet kommer det opp flere ulike forslag, og regjeringen har bevilget 500 millioner til kommunene for å rette på situasjonen. Thore Johan mener at de kreative forslagene som forlengelse av skoleåret, sommerskole eller andre forslag som legges fram for å «ta igjen det tapte» ikke vil løse de virkelige utfordringene som skole-Norge står i.

- Deler vi 500 millioner på alle landets elever tilsvarer dette rett i underkant av 800 kroner per elev. I et system hvor det allerede gjennomføres 6,5 millioner av undervisningstimer av ukvalifisert personell, og hvor rekrutteringen til lærerutdanningene synker dramatisk, er disse midlene feil medisin til feil spørsmål. Disse pengene vil ikke løse noen av utfordringene som Mathilde Tybring Gjedde er redd for.

Råd til politikere

Han har noen helt klare råd for hva politikere, fra alle partier, bør gjøre dersom de ønsker å styrke opplæringen for landets barn, elever og studenter.

- Vi må sørge for at det er minimum 50% pedagoger i landets barnehager slik at barn får en god start med lek og læring. I tillegg må det kreves at det er en lærerutdannet lærer til alle elever i alle fag. Det må settes av nok ressurser til å få på plass dette. Utdanningsforbundet har varslet om lærerutfordringene i lang tid. 60 ulike lærerutdanninger mangler nå studenter til studieplasser og det er en nedgang på 15% i søkere til 5-10 trinns utdanningen. Dette er alvorlig, sier han.

 

Sitert

Avbildet: Thore Johan  Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder