Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Marit Skjåk Klepp
Marit Skjåk Klepp

Leder

Avbildet: Eldri Frøyse
Eldri Frøyse

Nestleder

Avbildet: Sigrid T. Byre
Sigrid T. Byre

Medlem

Avbildet: Anna Krogstad
Anna Krogstad

Medlem

Avbildet: Trine Sanden
Trine Sanden

Medlem

Avbildet: Marit Skjåk Klepp
Marit Skjåk Klepp

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Marit Skjåk Klepp
Marit Skjåk Klepp

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Unni Aurmo
Unni Aurmo

HTV KS kommune