Styre og hovedtillitsvalgte

Gausdal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Øyvind Bakke

Leder
profileicon

Jostein Øistad Jacobsen

Nestleder

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Øyvind Bakke

HTV-KS-K