Styre og hovedtillitsvalgte

Gausdal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Øyvind Bakke

Leder
profileicon

Wenche Irene Løndalen

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Øyvind Bakke

Regnskapsansvarlig