Årsmøte for Utdanningsforbundet Etnedal 2021

Tid: 15. april kl.19.00 Sted: personalrommet på Etnedal skule

Endelig innkalling med saksliste, årsmøtepapirer og påmelding kommer senere. Vi har kontakt med kommunelegen ang. smittevernregler, og om det er mulig å gjennomføre årsmøtet med fysisk eller digitalt oppmøte.

Publisert: 12.03.2021