Styre og hovedtillitsvalgte

Bømlo

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Karine Nesse

Leder

Kontaktpersoner

profileicon

Ida Sjøvangen Steinsland

Kontaktperson BHG
profileicon

Tor Gunnar Halleraker

Kontaktperson VGO

Medlemmer

profileicon

Hilde Hoff Andersen

Medlem
profileicon

Silje Slagstad Bjørkheim

Medlem
profileicon

Gerd Turid Ersland Røksund

Medlem