Oversikt over nytt fylkesstyre

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu
Thomas Nordgård, fylkesleder i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark / Romssa ja Finnmárkku Oahppolihttu fra 1.august 2020

På fylkesårsmøtet for Utdanningsforbundet Troms og Finnmark / Romssa ja Finnmárkku Oahppolihttu ble det vedtatt at det nye fylkeslaget skal ha 15 styremedlemmer.

Publisert 12.06.2020

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark / Romssa ja Finnmárkku Oahppolihttu vil fra 1. august 2020 bestå av:

Leder: Thomas Nordgård

1.nestleder: Arnt Holger Jensen

2.nestleder: Anita Richardsen

Som hovedtillitsvalgt i fylkesstyret ble Anders Nybø valgt.

Kontaktpersoner:

 • Barnehage: Hege Riise
 • Grunnskole: Ole Ragnar Leistad
 • Videregående opplæring: Vibeke Moland Robertsen.
 • Universitet og høyskole: Svitlana Pedersen.
 • Faglig-administrativt støttesystem: Charlotte Hemmingsen

Øvrige styremedlemmer:

 • Lene Berglund BHG
 • Astrid Pia Stensaker BHG
 • Gunn Åse Paulsen GSK
 • Eskil Hoholm Hovland GSK
 • Sissel Breie Henriksen VGO
 • Morten Rennemo VGO

Varamedlemmer:

 1. Hege Ryeng
 2. Anette Berger
 3. Isabelle H. Wesmajervi
 4. Ole Jacob Skou Nilsen
 5. Jan-Åge Rydningen
 6. Inga Berit Sara Skum
 7. Bodil Bakkelund Westgren
 8. Robert Nesje
 9. Karen Inga Eira
 10. Torunn Stene Jonassen

Hovedtillitsvalgte i Troms og Finnmark fylkeskommune

På særmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i Troms og Finnmark fylkeskommune ble følgende valgt:

 • HTV-F 1: Anders Nybø
 • HTV- F 2: Hege Ryeng
 • HTV-F 3: Ole Jacob Skou Nilsen
 • HTV-F 4: Sissel Breie Henriksen
 • 1. vara HTV-F: Louise Kårikstad
 • 2. vara HTV-F: Runar Kofoed
 • 3.vara HTV-F: Vibeke Robertsen
 • 4.vara HTV-F: Nils Trygve Johansen

Valgkomite:

 • Jannicke Veronika Johansen GSK
 • Sølvi Rushfeldt GSK
 • Andre Jarkowski Haaland GSK
 • Bjørnar Mjøen VGO
 • Kristine Broks VGO
 • Jonas Johnsen VGO
 • Ina Marie Pettersen BHG
 • Elin Kiil BHG
 • Monica Hartviksdatter Jenssen FAS
 • Tove Didriksen FAS
 • Ian Clayton BHG
 • Espen Mikalsen GSK

Varamedlemmer til valgkomite:

 • Lisbeth Rønningsbakk UH
 • Sylvia R. Snijders GSK
 • Jon Arvid Haugen VGO
 • Knut Einar Kristensen VGO
 • Agnes Johansen BHG
 • Marianne Husøy GSK
 • Håvard Paulsen GSK
 • Mette Kjeldsberg BHG