Fylkesårsmøte på lyd og bilde for første gang i Finnmark

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu
«Bak kulissene» i H17 under møtet. Dirigentene Jon Anders Tronsli og Marianne Brun i front, mens Håkon Løvold styrer det tekniske. Foto: Kristin Sandberg

Dette gikk overraskende bra! Jeg var spent på det tekniske, men selv om møtet dro ut på overtid ble jeg positivt overrasket over hvordan møteformen fungerte, sier Lars Ivar Wæhre fra delegasjonen i Hammerfest.

Publisert 12.06.2020

Møtet gikk over all forventning, selv om tidsrammen sprakk noe. Selv om vi nok ikke har et ønske om å gjøre digitale møter til en hovedregel, har vi høstet mange erfaringer og sett hvilke muligheter den digitale verden byr på. Dette blir vi å ta med videre som en styrke i arbeidet vårt.

Arnt H Jensen - Fylkesleder Utdanningsforbundet Finnmark

Onsdag 10.juni gikk fylkesårsmøtet for Utdanningsforbundet Troms og Finnmark / Romssa ja Finnmárkku Oahppolihttu av staben. På grunn av koronasituasjonen ble årsmøtet denne gangen holdt digitalt.

Noen av delegasjonene satt samlet, mens andre delegater koblet seg opp og fulgte møtet hjemmefra eller fra arbeidsplassen.

Dirigenter var Marianne Brun og Jon Anders Tronsli fra Utdanningsforbundet sentralt. Kristin Sandberg og Håkon Løvold hjalp til med det tekniske. I tillegg hadde de to fylkeslagene opprettet en supportgruppe som kunne kontaktes før og under møtet.

Møtet ble gjennomført som et «minimumsårsmøte» ved hjelp Teams, som deler bilde og lyd, og GoPlenum, som er et heldigitalisert møteverktøy.

Selv om vi satt i Oslo og delegatene spredt over hele Troms og Finnmark og alle kommuniserte digitalt, var det likevel en god flyt, kontakt og stemning som på et ordinært «fysisk» møte.Dette ble så bra på grunn av laginnsatsen fra alle som bidro inn i møtet og de omfattende forberedelsene i forkant. 

-Dirigentene Marianne Brun og Jon Anders Tronsli

H17 erfarte at det var en stor styrke i å være to ordstyrere og to teknisk ansvarlige, og at alle fire satt fysisk i samme rom. Selv om møtet gikk to timer på overtid, var det god stemning gjennom hele møtet, som varte til kl 17.

Nå er alle 285 (!) digitale møter slutt. Veldig morsomt at akkurat Håkon, Kristin, Marianne og jeg var dirigenter sammen på det aller aller siste møtet

 

Vi var ganske slitne etter et langt møte, sier Linda Isaksen fra Vadsø

Vi var ganske slitne etter et langt møte, sier Mette Kjæreng Store og Ove Jonny Bjørnsti. Fotograf: Linda Isaksen

Linda Isaksen har snakket med delegatene fra Vadsø, som satt samlet under møtet. De syntes at det å sitte sammen som gruppe ga god mulighet til å diskutere sammen om de ulike valgene de ble stilt ovenfor.

Det var en helt grei gjennomføring via nett når vi ikke kunne være sammen. Vi savnet muligheten til å snakke med de andre som deltar, se hvem de er, stifte nye bekjentskap. Det er greit å bli litt kjent med de som skal fronte saker for oss.

-Linda Isaksen, Vadsø

Gratulerer til alle som er valgt inn i verv i det nye fylkeslaget, og takk til delegater og møteledere for vel gjennomført digitalt årsmøte!