Utdanningsforbundets politikkdokument - flere forslag til endringer

Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu
Delegat Per Hindenes fra Alta hadde flere innspill som ble vedtatt på årsmøtet til Utdanningsforbundet Finnmark.

Publisert 13.05.2019

Politikkdokumentet til Utdanningsforbundet, Vi utdanner Norge, skal endres på landsmøtet høsten 2019. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Finnmark vedtok flere forslag til endringer. Saken skapte mye debatt på årsmøtet, og redaksjonskomiteen fikk gjort et godt stykke arbeid for å få et innspillsdokument som årsmøtet kunne stille seg bak. 

Årsmøtet vedtok med stort flertall det endrede vedtaket. Blant annet ble det argumentert for at laget rundt barnet må styrkes. I vedtaket heter det blant annet;
Overskriften "laget rundt læreren" endres til "laget rundt barnet".

Innholdet i Vi utdanner Norge må møte faktiske utfordringer slik disse møtes i opplæringssituasjonen.
Lærere har, i svært mange situasjoner, et behov for å ha et lag rundt barnet. Laget skal bidra til å arbeide helhetlig med eleven slik at vi sikrer trygghet, utvikling , utdanning og danning. Dette betinger at skoler sikres et mangfold av kompetansemiljø slik at de kan møte barnets behov og utfordringer i barnas liv.

Laget rundt barnet må være en del av skolens samlede ressurser. Vi må få på plass løsninger og organiseringsmåter som møter elevenes utfordringsverden.

I tillegg ble det vedtatt en rekke forslag til endringer. Vedtaket fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Finnmark vil nå oversendes sentralstyret, som fram mot landsmøtet 4.-7. november 2019 vil utarbeide et endelig forslag som landsmøtet skal vedta.