Likelønn og bærekraftsmålene – Utdanningsforbundets arbeid

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Publisert 08.02.2019

Utdanningsforbundet skal benytte sin unike posisjon som en del av det organiserte arbeidslivet, der Utdanningsforbundet har en definert rolle i forhandlinger, drøftinger og medbestemmelsesfora. I kraft av denne rollen har Utdanningsforbundet et ansvar for å bidra til å oppnå bærekraftsmålene og se dette arbeidet i sammenheng med øvrig fagforeningsarbeid.

Likelønnsutfordringene for Utdanningsforbundets medlemsgrupper handler først og fremst om lønnsforskjeller mellom kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor og mannsdominerte yrkesgrupper med tilsvarende utdanningsnivå i privat sektor.

Les mer i Faktaark 2/2019 skrevet av Kathrine Blyverket, Utdanningsforbundet sentralt