Barnehage

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Som medlem fra barnehage tilhører du medlemsgruppe barnehage. Kontaktperson for medlemsgruppe barnehage i Finnmark er Isabelle H. Wesmajervi.

Medlemsgruppe barnehage skal arbeide for å utvikle en helhetlig organisasjonspolitikk som bygger på et målrettet, effektivt og strukturert samarbeid innad i organisasjonen, og som setter tillitsvalgte i stand til å utføre sine verv på en best mulig måte. Vår hovedoppgave er å ivareta arbeidet på det barnehagepolitiske område med hovedansvar for barnehagepolitikk og arbeidsvilkår for medlemmer i barnehagesektoren.

Isabelle H. Wesmajervi

kontaktperson barnehage