Grunnskole

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Grunnskolen har en vid og sammensatt samfunnsoppgave. Skolen skal gi alle elever gode vilkår for utvikling gjennom opplæring som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov.

Innholdet og organiseringen av skolen må utvikles kontinuerlig for å møte morgendagens utfordringer. Vi ønsker at grunnskolen skal være gratis og uten foreldrebetaling.

Eskil Hoholm Hovland er kontaktperson for grunnskole i Utdanningsforbundet Finnmark.

Eskil Hoholm Hovland

Kontaktperson grunnskole