Universitet og høgskole (UH)

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Hvis du arbeider ved en høgskole eller et universitet tilhører du automatisk medlemsgruppe høyere utdanning (UH).

I Finnmark har vi medlemmer ved UiT campus Alta og Samisk Høgskole i Kautokeino. I tillegg har vi enkeltmedlemmer på campus Hammerfest og campus Kirkenes.

Utdanningsforbundet er pådriver og premissleverandør i utviklingen av norsk utdanning. Vi er representert i de fleste offentlige råd og utvalg der skole, pedagogikk og opplæring er på dagsorden.

Vi må jobbe sammen for å møte de store utfordringene på høgskoler, universitet og kompetansesenter. Kvalitetsreformen i høyere utdanning, omlegging av lærerutdanningene og endringer i det spesialpedagogiske støttesystem påvirker både tilbudet og arbeidssituasjonen for ansatte. Utdanningsforbundet vil arbeide for at høgskoler, universitet og kompetansesenter får rammevilkår og ressurser som gir dem reelle muligheter til å nå de mål myndighetene har satt.

Kontakt leder medlemsgruppe UH:
E-post karen-inga.eira@samiskhs.no 
Tlf: 907 26 106

Mer informasjon på de sentrale nettsidene til medlemsgruppe UH