Ledelse

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Utdanningsforbundet mener at lederlønn skal samsvare med lederansvar og størrelse på driftsenheten, og at den skal sikre god rekruttering.

Med ledere her menes ledere i barnehage og i grunn- og videregående skole samt i faglig- og administrativt støttesystem.

Viktige politikkområder:

  • Ledere skal til vanlig lønnes høyere enn dem de er satt til å lede.
  • Utdanningsforbundet mener at øverste skoleleder må ha formell pedagogisk kompetanse, og at det skal være ledere på hver enkelt arbeidsplass.
  • Lederne har en nøkkelrolle i å identifisere og bruke institusjonens handlingsrom, og lederne må derfor tilbys systematisk lederopplæring.

Kontaktperson for ledelse i Finnmark

Geir Stian Høyen