Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Alle som arbeider innenfor faglig, administrativt støttesystem organiseres som egen medlemsgruppe i Utdanningsforbundet, forkortet FAS. Innenfor denne gruppen finner vi blant annet medlemmer innen Statped, Bufetat, PP-tjenesten, fylkesmannsembetet, NAV med flere.

Utdanningsforbundet Finnmark avholder årlige samlinger for medlemsgruppen. I tillegg vil tillitsvalgte innkalles til en samling sentralt.

Charlotte Hemmingsen er fylkeslagets kontaktperson til kontaktforum FAS sentralt. Hun er også medlem i fylkesstyret.

E-post:charlotte.hemmingsen@utdanningsforbundet.no
Telefon: 48197608

Mer informasjon om medlemsgruppe FAS på de sentrale nettsidene.

Charlotte Hemmingsen

Kontaktperson FAS