Videregående opplæring

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Hvis du arbeider i fylkeskommunen er du automatisk med i medlemsgruppe videregående opplæring/fagskole.

Utdanningsforbundet arbeider for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsforhold, og for at lønn skal være knyttet til utdanning, kompetanse og ansvar. Vi fokuserer på faginnhold på studiespesialiserende og yrkesfaglige programområder, organisering av undervisningen, klassestørrelser og leseplikter, i tillegg til arbeidstid og lønn.

Utdanningsforbundet tar del i yrkesopplæringen og har plass i alle offentlige råd og utvalg knyttet til fag- og yrkesopplæring.

Utdanningforbundet Finnmark har medlemmer på både kommunale, statlige og samiske videregående skoler.

Fylkeskommunale videregående skoler
Statlig samiske videregående skoler

Mer om medlemsgruppe videregående opplæring finner du på de sentrale nettsidene. 

Sissel Breie Henriksen

Kontaktperson vgo

Anders Nybø

HTV-fylke

Inger Johanne Revheim

HTV - samisk vgs