Pensjonistene

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Målsettinga vår er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og velferdsmessige interesser. I Finnmark satser pensjonistrådet på en nærmere kontakt direkte med de enkelte lokallag. Vi har i dag 628 pensjonistmedlemmer (over 62 år) i Utdanningsforbundet Finnmark, og på landsbasis er vi ca. 38 000.

Pensjonistrådet i fylket sin funksjon
Oppgavene for pensjonistrådet er å være rådgivende organ for fylkesstyret og å hjelpe til med å opprette pensjonistråd i kommuner. Representant fra pensjonistrådene har en plass i, og vil være aktivt med i fylkesstyret med tale- og forslagsrett. Pensjonistrådet er også aktiv i gjennomføringen av et årlig seminar for pensjonistkontaktene i lokallagene.

Lokale pensjonistråd og ansvarlige for pensjonistene i lokallagene
Noen lokallag i Finnmark har egne pensjonistråd. Når et råd er oppnevnt, har en representant fra rådet møterett i lokallagsstyret med tale- og forslagsrett. (Vedtekter § 61.3, Landsmøtet 2015). På landsmøtet 2019 fikk pensjonistrådsleder rett til å møte i sentralstyret med tale-og forslagsrett.
Målet er at rådene arrangerer møteplasser for pensjonistmedlemmene. I tillegg kan pensjonistene gjennom lokallagsstyret være aktivt med i organisasjonsdebatten. Et medlem av lokallagsstyret skal ha ansvar for pensjonistarbeidet lokalt.
Pensjonister kan velges til alle verv i organisasjonen, unntatt verv som tillitsvalgt etter hovedavtalene.

Pensjonistrådet i Finnmark består av:
Inger Støreng, leder
Trygg Jakola, nestleder
Astrid Johansen, medlem
Gunn Sundelin, medlem
Vara: Randi Holum

Rådet er oppnevnt for perioden 1.august 2019 – 31.juli 2020.

Kontaktperson i fylkesstyret er Anette Berger, vara er Gunn Åse Paulsen.

Kontaktperson i sekretariatet:
Per Sætre, Seniorkonsulent, organisasjonsbygging
Tlf. 911 07 676

Pensjonisttilbud i lokallag – på tvers av lokallag

Lokallagene kan ha årlige eller hyppigere tilbud for pensjonistmedlemmene. Flere og flere lokallag oppnevner et råd til å ta seg av den voksende gruppen pensjonistmedlemmer. I Finnmark er vi nå 628 pensjonistmedlemmer. På landsplan er vi over 38000!
Vi oppfordrer derfor små lokallag, med få pensjonister, til å samarbeide med andre lokallag, noe flere lokallag alt har en tradisjon for.

Aktivitet i kommunene:

13 lokallag har egne pensjonistråd/kontaktperson:

LOKALLAG

Kontaktperson

Mobil

E-post

Alta

Randi Holum

926 92 754

Randiholum31@gmail.com

Berlevåg

Vivian Nilsen

916 46 378

vivian_nilsen@hotmail.com

Båtsfjord

Kjell Kålheim

414 03 010

kjellkalheim@dinpost.no

Gamvik

Gunn Marie Ferman

906 43 486

ferman@online.no

Hammerfest

 

 

 

Hasvik

Elizabeth H. Karlsen

907 16 123 

 eliz-ka@online.no

Karasjok

Karen Marie Strømeng

922 61 248

karenmas123@gmail.com

Kautokeino

Johan Mathis Hætta

917 28 289

 johanmathis@hotmail.com

Lebesby

 

 

 

Loppa

Astrid Johansen

906 65 463

astrid_s_johansen@hotmail.com

Måsøy

Odd-Asbjørn Møller

482 46 919

oddamoller@gmail.com

Nesseby

Kjell-Harald Erichsen

414 73 733

Kjell.erichsen@nesseby.kommune.no

Nordkapp

Inger Helgesen

995 97 638

inger.helgesen@gmail.com

Porsanger

Evy Einarsen

 

evyein@gmail.com

Sør-Varanger

 

 

 

Tana

 

 

 

Vadsø

Trygg Jakola

952 00 258

trygg.jakola@gmail.com

Vardø

 

 

 

Ønsker du å komme i gang med pensjonistråd i egen kommune?
Ta kontakt med pensjonistrådet i fylket eller lokallagsleder. Lokallagsstyret oppnevner pensjonistrådet/kontaktpersonen. Et samarbeid mellom en eller flere nabokommuner kan også være aktuelt.

Nordisk pensjonistlærertreff.

De nordiske pensjonisttreffene er et samarbeid mellom pensjoniststyrene i de nordiske land, og går på omgang mellom landene. Pensjonisttreffet i 2020 er i Alta. Opplysninger om treffet finner du også på internett.

Hilsen fra oss i pensjonistrådet

Adresser til Utdanningsforbundet Finnmark:

Utdanningsforbundet Finnmark, Postboks 1434, 9506 Alta           

tlf. 23 13 89 70

E-post: finnmark@utdanningsforbundet.no