Pedagogstudentene

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Finnmark er ledet av Daniel Hansen Masvik, som er lokallagsleder ved campus Alta.

Hansen Masvik kan nås på e-post dma010@post.uit.no
Det er i overkant av 100 medlemmer i Pedagogstudentene i Finnmark.

Nettsidene til Pedagogstudentene finner du her.
Pedagogstudentenes blogg finner du her.

På Samisk Høgskole er et ikke opprettet lokallag, men dette er noe fylkeslaget arbeider med å få opprettet.