Møte- og kursplaner

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Her legges vedtatte kurs- og møteplaner ut. Fylkesstyret vedtar halvårsplaner som utarbeides på slutten av hvert halvår. Det tas forbehold om endringer.

Møte og skoleringsplan vår 2020.pdf

Møte- og skoleringsplan høst 2019.pdf

Møte- og skoleringsplan vår 2019.pdf

Møte- og kursplan høst 2018.pdf

Møte- og kursplan vår 2018.pdf

Møte- og kursplan høst 2017.pdf

Møte- og kursplan vår 2017.pdf

Vi ber alle lese kurs- og møtereglement før de reiser på kurs i regi av Utdanningsforbundet Finnmark.
Reise- og kursreglement.pdf

Når du er på tjenestereise for Utdanningsforbundet er du forsikret gjennom vår reiseforsikring. I dette dokumentet finner du informasjon om forsikringen, og et eget dokument med reisekort.

Tjenesteforsikring i Tryg.docx

Reisekort UDF.pdf


I tillegg arrangerer Utdanningsforbundet en rekke kurs og konferanser som er åpne for alle. De fleste av disse kursene arrangeres på Lærernes Hus i Oslo. Oversikt finner du her